+420 608 464 453

info@okgate.cz

On Key's Gate

Váš oficiální
dodavatel
systémů

Mobilní zábrany pro auta

Ať už na jaře na městských slavnostech, v létě na festivalu, nebo v zimě na vánočních trzích: s certifikovanými mobilními zábranami pro auta firmy Hörmann zajistíte příjezdy nejrůznějších akcí pořádaných pod širým nebem nebo i k oblastem a budovám s nebezpečím ohrožení časově flexibilně, bez nutnosti vázat se na určité místo a s efektivním financováním. Mobilní zábrany pro auta zabraňují průjezdu motorových vozidel, a jsou tak důležitou součástí koncepce zabezpečení. Právě z důvodu, že se instalace obejde zcela bez zemních prací nebo ukotvení, lze tyto modulární systémy nainstalovat i odstavit nekomplikovaně a rychle a během krátkého času jsou opět připraveny k použití na jiném místě. To je pro aktivní kulturní a volnočasový život měst a obcí důležitou výhodou.

Videa